Anne Olabilmek...

Pedagog Meliha Timur
Anne olabilmek... Evladına duyduğu büyük muhabbetle imtihan edilen, cellâtların oğlunu öldüreceği düşüncesi bağrını yakan, Allah`ın beşikteki yavrusunu suya bırakmasını kendisine emrettiği, kendisine ağır gelse de Allah`a boyun eğen, teslimiyet, sabır, metanet, inanç ve tevekkül sergileyen Hz. Musa (AS)’nın annesi gibi...
Anne olabilmek... Evladına duyduğu büyük muhabbetle imtihan edilen, cellâtların oğlunu öldüreceği düşüncesi bağrını yakan, Allah`ın beşikteki yavrusunu suya bırakmasını kendisine emrettiği, kendisine ağır gelse de Allah`a boyun eğen, teslimiyet, sabır, metanet, inanç ve tevekkül sergileyen Hz. Musa (AS)’nın annesi gibi...

Anne olabilmek...Tevekkül etmekle birlikte çaba ve gayret etmenin en güzel örneği, açlıktan kıvranan yavrucağına bir avuç su bulabilmek için ıssız çölde say eden Hz. Hacer gibi...
Anne olabilmek...İmran`ın karısı Hz. Hanna gibi; çocuğunu henüz kucağına almadan kayıtsız-şartsız bir teslimiyet ile Allah`a adayan...

Anne olabilmek...İffet timsali Hz. Meryem gibi; tüm güçlüklere göğüs gererek çocuğunu taşıyan, doğuran, büyüten...

Anne olabilmek... Mübarek Efendimiz (SAV)`in annesi olma şerefine nail olan Hz. Amine gibi; biricik yavrusunun hayatı ve sağlığı için evlat hasretine katlanmak zorunda kalan...

Anne olabilmek... Risaletin eşi Hz. Hatice gibi; hem evlatlarının hem aziz İslam davasının anneliğini yürüten...

Anne olabilmek... Resulullah`ın sevgili kızı Hz. Fatıma gibi; kıyam erlerini yetiştiren... Hüseyinlerin, Hasanların, Zeyneblerin anası olan...

Anne olabilmek... Ümmü Seleme gibi; inancı uğruna çok çileler çeken, eşinden ve çocuklarından kopartılmış vaziyette bir yıl boyunca durmaksızın ağlayan ve sonunda akrabalarının insafa gelmesiyle tekrar eşine ve çocuklarına kavuşan... Kocasının ölümünden sonra hayırlı, mübarek ve üstün ahlaklı olan Resulullah (SAV)`a eş olma lütfuna mazhar olan...

Anne olabilmek... Medine`nin yiğit ensari kadını Afra Hatun gibi; üç oğula sahip olan, üçünü de kendi elleriyle giydiren, silahlandıran, orduya yollayan ve "Ben sizi bugünler için doğurdum! Kendinizi Allah`a feda edin, dininizin bekası için şehadete koşun! Şehidlik haberinizi alacağım gün, benim bayram günümdür!" diyerek oğullarını şehit olmaya teşvik eden...

Anne olabilmek... Yahudi bir kadının ikram ettiği zehirli kebaptan yiyerek şehit düşen Bişr`in anası Huleyde binti Kays gibi; oğlunun İslam davasını kendine dert edinen iyi bir Müslüman, cesur bir mücahit olması için gecesini gündüzüne katan...

Anne olabilmek... Sabır, metanet ve Resulullah (AS)`a duyduğu derin muhabbetle en ağır sıkıntılarla, ıstıraplarla baş etme formülünü bizlere örnek yaşantısıyla sunan Sümeyra binti Kays gibi... Uhud harbinde Müslümanların mağlubiyet haberini alır almaz soluğu meydanda alan, babası, kocası, kardeşi ve iki oğlunun kılıç ve ok darbeleriyle paramparça olmuş cesetlerini görmesine rağmen ısrarla "Bana Resulullah`tan haber verin!" diye telaşlanan ve "Anam babam sana feda olsun ya Rasulullah! Sen sağ olduktan sonra her türlü musibet hiç gelir bana" diyerek gönlündeki derin muhabbeti ve hasreti dile getiren...

Anne olabilmek... Resulullah`ın "Annemden sonra annem!" diye iltifat ettiği ve hakkında "Kim cennet ehlinden bir kadınla evlenmek istiyorsa onunla evlensin" diye buyurduğu, Peygamber üzülünce üzülen, sevinince sevinen, gerçek bir dava kadını, Resulullah`ın dadısı ve genç İslam komutanı Üsame`nin annesi Ümmü Eymen gibi...

Anne olabilmek... Evladların Allah`ın birer emaneti olduğu şuurunu idrak eden Ümmü Süleym gibi: hani kocasının evde olmadığı bir zamanda hasta olan evladı öldüğünde içindeki kanayan yarayı kocasına belli etmeyip ertesi gün kocası Ebu Talha`yla şu konuşmayı geçekleştiren o güzide sahabe:
"Ya Ebu Talha! Şu komşumuzun yaptığına bak. Kullanmak için benden aldıkları eşyayı geri isteyince vermek istemediler. Zorlarına gitmiş. Ne tuhaf bir durum değil mi?"

Ebu Talha: "Olur mu öyle şey? Hiç iyi yapmamışlar."
Ümmü Süleym: "Ebu Talha! Her şey Allah`ın bize bir emaneti değil mi? Evlatlarımız, mallarımız, sağlığımız, hatta hayatlarımız... Biz her şeyimizle Allah`a aidiz. Varlığımızı Allah`a borçluyuz. Peki, Allah, bize verdiği emaneti geri alırsa ve biz buna karşı çıkarsak bu bir nankörlük olmaz mı?"
Ebu Talha: "Anlatmak istediğin bir şey mi var?"

Ümmü Süleym: "Yavrumuz Allah`tan bize bir emanetti. Rabbim emanetini dün geri aldı. Eğer isyan edersen emanet sahibine nankörlük etmiş olursun!"

Anne olabilmek... Abdullah bin Zübeyr`in takvalı annesi gibi; hani Abdullah bin Zübeyr kendisine "Benim yanımda kimse kalmadı, kalanlar da beni teslim olmaya davet ediyorlar." diye haber gönderdiğinde ona "Eğer sen Allah`ın kitabı ve peygamberin sünnetini ihya etmek için Emevilere isyan etmişsen, hak uğrunda canını feda et. Yok, eğer dünya için bunu yaptıysan, o zaman senin ne dirinde, ne de ölünde hayır vardır" diye cevap gönderen o eli öpülesi anne gibi...

Evet, anne olabilmek; teslimiyeti, tevekkülü, şuuru, sabrı, metaneti, merhameti, şefkati, fedakarlığı içinde barındıran bir misyon ile...

Anne olabilmek; İslam`ın gelecek yiğit mücahit ve mücahidelerini yetiştirme gayesi ve çabası ile...

Anne olabilmek; para, mülk, kariyer sevdasından ırak çocuğunu cennete hazırlama niyeti ile...

Anne olabilmek; bir muhafize gibi; Allah`ın emanetine değer veren, sahip çıkan, koruyan...

Anne olabilmek; İslam`ın fedakâr azizeleri gibi; İslam davası için kendi nefsini, malını, canını, evladını feda eden, evlatlarına Allah`ın ve Resulünün sevgisini aşılayan, ilim yolunda onları adayan...

Anne olabilmek; merhamet ve şefkatle yavrularına muamele eden...

Anne olabilmek; çocuğuyla çocuk olabilen...

Anne olabilmek; çocuğunu başkalarının istek, arzu ve beğenisine göre değil yalnızca Allah`ın rızasına göre eğiten...

Evet, anne olabilmek; öldüğünde kendisini hayırla yâd edecek, arkasından dua edecek, amel defterinin kapanmasına izin vermeyecek nice hayırlı amellere imza atan bir evlat arkasında bırakan…

Anne gibi anne olabilmek...

Ashab ruhlu anne olabilmek...

Ayaklarının altına cennet serilen annelerden olabilmek...

İslam davasını dert edinen annelerden olabilmek...

Ne mutlu anne olabilenlere, anneliğin hakkını verebilenlere...

Meliha Timur | Nisanur Dergisi | Eylül 2017 | 70. Sayı 
 


 
15-09-2017 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.