Editör - Ağustos 2017

Editör
Sakarya’da geçtiğimiz ay yaşanan olay; muhacir Emani Errahmun kardeşimize yapılanlar, insan denen mahlûkun ‘öteki’ yüzünü gözler önüne serdiği gibi öfkemizi/nefretimizi de biledi… Aynı zamanda muhaceretin ağırlığı altında ezilenlerin ve hakkıyla ensar olamayan bizlerin gündemini belirledi; yeniden düzenledi. Bu ay dosyamıza ‘muhaceret’i aldık. Konuyla ilgili Yazar Sabiha Ateş Alpat Hanımefendinin görüşlerini aldığımız gibi Gazeteci/Yazar Sabiha Doğan Hanımefendi ile de röportaj yaptık.
İnsanı, ahseni takvim üzere var eden yüce yaradana hamd-u senalar olsun. Kulluğun en güzel mertebesini, zatında müşahede ettiğimiz nebiye salât-u selamlar olsun…
 
Rabbimiz “İnsan çok nankördür” buyurmakta. Hayırsızdır, vefasızdır insan. Nimetlere karşı kör ve duyarsızdır. Hiçlikten çıkarılıp en güzel bir surette var edilişine rağmen vefa nedir bilmez çoğunlukla. Hiç ar etmeden, hayırsızlığının üstünü örtendir türlü bahanelerle. Kendisine biçilen en güzel sureti yırtıp esfele yuvarlanmaktan anlamsız bir haz duyan; zalim olan, katil olan, cani olan, vahşi olandır insan. 
 
Kendi kıymetini alaşağı ettiği yetmiyormuş gibi başka değerlere el uzatan, dil uzatan; insandan canını alan, değerlerini çalandır insan. İnsanı insan kılan erdemlerden uzaklaşan müsveddelerin, neler yapabileceğini görmek; caniliklerine ve rezilliklerine şahit olmak ne kadar da acıdır! Sakarya’da geçtiğimiz ay yaşanan olay; muhacir Emani Errahmun kardeşimize yapılanlar, insan denen mahlûkun ‘öteki’ yüzünü gözler önüne serdiği gibi öfkemizi/nefretimizi de biledi… 
 
Aynı zamanda muhaceretin ağırlığı altında ezilenlerin ve hakkıyla ensar olamayan bizlerin gündemini belirledi; yeniden düzenledi. Bu ay dosyamıza ‘muhaceret’i aldık. Konuyla ilgili Yazar Sabiha Ateş Alpat Hanımefendinin görüşlerini aldığımız gibi Gazeteci/Yazar Sabiha Doğan Hanımefendi ile de röportaj yaptık. 
 
Başyazımızda ahlaki yozlaşmaya karşı teyakkuzda olunması gerektiğinin altı çizilirken “Müslüman kadınlar, kendi hayatlarında, yaşantılarında, giyimlerinde ve ilişkilerinde İslami ölçüyü esas almalıdırlar. Yozlaşmaya götüren vasıta ve yollara kesinlikle tevessül etmemelidirler” deniliyor.
 
Yazarlarımız gerek muhaceret konusunda gerekse de yaşanan o elim olay üzerine yazdıkları yazılarla zihin penceremizi aralamakta, kalın perdeleri çekip dimağlarımızı aydınlatmaya çabalamaktalar. 
 
Öte yandan farklı konu ve paylaşımlarla bu ay da dopdolu dergimiz. İstifadenize sunmadan evvel, kanayan ve öyle görünüyor ki her daim kanayacak olan yaramızın kökten iyileşmesi, Emani’nin yaşadıklarının ve misallerinin bir daha asla yaşanmaması için dualarınızı artırmanızı talep ediyor; katillerini, müsebbiplerini ve bu vahameti bir şekilde aklamaya çalışan odakları lanetlerin en büyüğü ile lanetliyoruz. Kınıyoruz. Allah azze ve celleye arz ve şikâyet ediyoruz. Şüphe yok ki O, hesap görenlerin en adili ve en hayırlısıdır. Belki tehir eder ancak asla ihmal etmez, biliyoruz ve bu hakikat ile avunuyoruz…
 
Ey Rabbimiz! Emani kulunu şehitler, sıddıklar ve peygamberler ile haşr eyle! Eşine ve ailesine sabırlar ihsan eyle. Ve biz aciz kullarını mağfiret eylediğin gibi ne olur bundan ötürü hesaba çekme. İhmalkâr olarak addetme…
 
Şanı yüce olan Allah’a emanet olunuz ve selametle kalınız…
 
Editör | Nisanur Dergisi | Ağustos 2017 | 155. Sayı
 
02-08-2017 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.