Editör - Aralık 2016

Editör
Kıymetli okurlarımız, bu ay yine kadın ve aile açısından oldukça ehemmiyetli bir konuyu dosyamıza aldık. Kadının ruh-zihin ve beden bütünlüğünün önemi ve gerekliliğini irdelemeye çalıştık ki; bu hususta Op. Dr ve EFT Uzmanı Saliha Eroğlu Hanımefendi ile yapmış olduğumuz, kapsamlı röportajımız da sayfalar arasında sizleri bekliyor.
Din Günü’nün Maliki’ne, Aziz ve Celil olan Rabb-i Rahim’e sonsuz hamd-u senalar olsun ki; beş yıl önce bu vakitler çıktığımız bu ‘nurlu’ yolda, yar ve yardımcımız oldu. Bizlere nice kolaylık ve güzellikler ihsan etti. Etmeye devam ettiğini de, saadetle müşahede etmekteyiz…

Resul-u Zişan Efendimiz Muhammed Mustafa’ya sonsuz salat-u selamlar olsun ki; hayatın anlamını, yaşamın gayesini kendisinin pak ve ali yaşantısından aşikarene görme, bu sayede modelleme imkan ve şerefi bulduk. Ne mutlu bizlere ki; her hal-ü karda, sünneti seniyyesine başvurup nasipdar olma liyakatinde olmayı arzulamaktayız.

Yüce Rabbimizin selam ve rahmeti, üzerinize olsun ki; girdiğimiz bu zorlu ve ‘nurlu’ yolda, yoldaşımız oldunuz. Destek ve dualarınızı esirgemediğiniz gibi, Nisanur’u başucu rehberiniz olarak benimseyerek; büyüyüp gelişmesi adına çabaladınız. Ve şimdi, altıncı yılımıza adım attığımız bu yeni dönemimizde yarenliğiniz ve yoldaşlığınıza yeniden talibiz! Daha nice yıllar beraber olmayı; aile ve kadına yönelik her hususu, hassasiyetle ve Kur’ani bir perspektif ile masaya yatırmayı umud ve niyaz ediyoruz...

Kıymetli okurlarımız, bu ay yine kadın ve aile açısından oldukça ehemmiyetli bir konuyu dosyamıza aldık. Kadının ruh-zihin ve beden bütünlüğünün önemi ve gerekliliğini irdelemeye çalıştık ki; bu hususta Op. Dr ve EFT Uzmanı Saliha Eroğlu Hanımefendi ile yapmış olduğumuz, kapsamlı röportajımız da sayfalar arasında sizleri bekliyor.

Bu minvalde yazarlarımız; kadınların yaratış özelliklerini çok iyi bilen Allah Resulü (SAV)’nün onlara karşı hep şefkatli, muhabbet dolu ve yardımsever bir eş, bir baba, bir yönetici olduğunun… Onların isteklerini hiçbir zaman göz ardı etmediğinin ve ashabına da bu yönde telkin ve tavsiyelerde bulunduğunun… Efendimizin tüm bu hassas yaklaşımlarının, kadının nazenin yapısını bilmesinden ve buna mukabil kırıp üzmek istememesinden kaynaklandığının… En çok da duygu dünyası allak bullak olan bir kadının, düşünce dünyasının da harap olacağı ve bunun davranışlarına doğal olarak yansıyacağı hakikatini idrak etmesinden ileri geldiğinin altını çiziyorlar.

Başyazımızda ise; nesillerin devamına yol açan, aynı zamanda insan bedeninde sükûna ve ruhunda huzura sebebiyet veren evliliğin kolaylaştırılması gerektiği vurgulanırken “Hiçbir anne ve baba malı, mülkü, makam ve mevkii İslam’a tercih etmemeli; ahlakı temiz Müslüman bir genci, maddi imkânlardan yoksun olduğu için kapısından geri döndürmemelidir” açıklamasında bulunuluyor.

Öte yandan altıncı yılımızın bu ilk sayısında sizler için yeni/farklı konu başlıkları hazırladık. İslam’da Kadın, Bitkilerin Şifalı Dünyası, Yöresel Lezzetler ve Kıssadan Hisse’nin yanı sıra iki sayfa bulmaca da sizleri bekliyor.

Mazlum ve mustaz’afların çığlıklarının her zamankinden çok ayyuka çıktığı, İslam beldelerinin türlü zulümlerle inlediği ve insanlığın topyekûn bir kurtuluş, bir felah beklediği şu zaman diliminde; dua ve niyazlarımızı ihlâs ile ve her zamankinden çok yapmamız gerektiği hususu hepimizin malumu! Bunlarla beraber daha çok gayret, daha çok fedakârlık ve daha çok ‘havf ve reca’ diyor; Rabbimizin yardımını kavli olarak talep ettiğimiz gibi fiili olarak da ısrar ve çaba içerisine girmemiz gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. İslam’ın hâkim olduğu o güzel günler yakındır inşallah.

Şanı yüce Allah’a emanet olunuz…

Editör / Nisanur Dergisi - Aralık 2016 (61. Sayı)
 
16-12-2016 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.