Editör - Ekim 2015

Editör
Başından sonuna ve her yönüyle bir imtihan olan şu dünya hayatında, karşılaştığımız zorluklar kimi kez ‘ben bu yükü taşıyamam’ dedirtse de; hayatımızı şekillendirmeleriyle müşerref olduğumuz ayet ve hadislerden anladığımız hiç de öyle değildir! Hal böyleyken imtihan sürecini zorlaştıran etkenlerin başında nelerin geldiğini ve asıl sorunun ne olduğunu irdelemek elzemdir…
Kullarından hangisinin daha iyi işler yapacağını pekala bildiği halde dünya hayatını bir dar-ı imtihan olarak dizayn eden; sınav boyunca da kitaba (Kur’an-ı Azimüşşana) dilediğince bakmaya ve öğretmenlere (nebilere) danışmaya müsaade buyuran yüce Allah’a hamd-u senalar olsun. Başöğretmenimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya salat-u selamlar olsun.

Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun…

Başından sonuna ve her yönüyle bir imtihan olan şu dünya hayatında, karşılaştığımız zorluklar kimi kez ‘ben bu yükü taşıyamam’ dedirtse de; hayatımızı şekillendirmeleriyle müşerref olduğumuz ayet ve hadislerden anladığımız hiç de öyle değildir! Hal böyleyken imtihan sürecini zorlaştıran etkenlerin başında nelerin geldiğini ve asıl sorunun ne olduğunu irdelemek elzemdir…

Hiç şüphesiz, hemen her olayda mesuliyeti kolaylaştıran en önemli etken ‘farkındalık’tır! Ne için yapması gerektiğini bilen insanın bir sonraki adımda ise nasıl yapması gerektiğini bilmesi şartı da vardır. Yani en ufak bir yük bile, onu taşıması gerektiğini fehmedemeyen ve nasıl yükleneceğini bilmeyen kimse için ‘dağlar’ misalidir ve taşıyamayacağı düşüncesi de bundandır… Kaldı ki şu geçici dünya hayatında musibetlere duçar olan ve ağır bir takım yüklerin altında ezilen kimsenin hal-i pür melalini düşündüğümüzde, farkındalık ve yol yordam bilme/öğrenme hayli ehemmiyet arz edecektir.

Bu minvalde bu ay, dünya hayatının bir imtihan olduğu hakikatine dikkatleri bir kez daha ve en üst perdeden çekmek istedik. Şöyle ki;

Mü’minin, hayatı boyunca başına gelen hayır ve şer adına ne varsa, her şeyin birer imtihan olduğunun farkında olmasının; yokluklara karşı sabır, bollukta ise şükür ve infak bilincinin gelişmesini sağladığını belirttik…

Misafir ve eziyetlerine katlanmak da bir imtihandır, derken geçici dünyanın bitmeyen imtihanlarıyla başa çıkabilmenin zor olmakla beraber; her vesileyle imtihan gözlüğünü takan kimse için kolaylaşmakta olduğunun müjdesini verdik…

Kadın olarak bizler de kulluk sınavının öğrencileriyiz, dedik. Ve hayatı, sıkıntıları, olayları, dertleri yaşarken imtihan şuuru ve kazanma gayretiyle, hayatı göğüslemenin inancımızın gereği olduğunun altını kalınca çizdik…

Evet, hayat inişli, çıkışlıdır. En önemlisi de bir imtihan yeridir! Müslümanın bu gözle baktığı ve ona göre de yaşadığı süre içerisindeki olaylara da bu bakış açısını giydirmek zorunda olduğunu söyledik… Ta ki; hep beraber tafsil ve tekâmül edelim.

Başyazımızda ise henüz başlayan yeni eğitim dönemine ilişkin hayli ehemmiyetli tavsiyeler var ve hem öğrencilerin hem de ebeveynlerin sorumluluklarına dikkat çekilmekte.

Ayrıca sizler için bu ay, gassal Belgin Yeni Hanımefendiyle yaptığımız röportajda kendisine yaptığı işin inceliklerini ve hayatına yansımalarını sorduk.

Bu ay evlerinize çocuk ekimizle beraber konuk oluşumuz, sizlere muhtemelen sevinçle karışık bir şaşkınlık yaşatmıştır. Zira geçen ay bunun müjdesini vermemiş; tatlı bir sürpriz yaşatmak istemiştik. Bundan böyle her ay evlerinizi şenlendirecek olan Nur Çocuk, umuyoruz ki çocuklarımızın eğitim ve gelişiminde başyardımcınız olacak, ailece eğlenceli/verimli vakitler geçirmenize de olanak sağlayacaktır…

Yine dopdolu ve bilhassa da ‘Nur Çocuk’lu bir dergiyle sizlerle buluşmuş olmanın kıvancıyla; hayır dua temennisinde bulunuyor, sizleri şanı yüce Allah’a emanet ediyoruz…

Editör / Nisanur Dergisi - Ekim 2015 (47. Sayı)

 
06-10-2015 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.