Hidayet ve Dua

Fahriye Genç
Hidayet; Allah (CC)’ın lütuf ve keremiyle kullarına, sonu hayır ve saadet olacak isteklerin yollarını göstermesi veya o yola götürüp muradına erdirmesi demektir. Sadece hayır yolunu ve sebeplerini göstermeye irşad; neticeye erinceye kadar o yolda yürütmeye de tevfik denir.
El-Hadi (doğru yolu gösteren) olan Allah`ın adıyla...

Hidayet; Allah (CC)’ın lütuf ve keremiyle kullarına, sonu hayır ve saadet olacak isteklerin yollarını göstermesi veya o yola götürüp muradına erdirmesi demektir. Sadece hayır yolunu ve sebeplerini göstermeye irşad; neticeye erinceye kadar o yolda yürütmeye de tevfik denir.

Hidayetin karşılığı delalettir. Delalet, doğru yoldan bile bile veya yanlış yollara kapılarak sapmak demektir. Hidayetin neticesi iman, delaletin neticesi ise imansızlık ve küfürdür.

Hidayete erdiren yalnızca Allah (CC)`tır. Nitekim Kur’an-ı Kerimde söyle buyruluyor;

“Resulüm! Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; bilakis Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir.” (Kasas / 56)

Bu yüzden hidayeti sadece Allah`tan istemek gerekir. Kur’an-ı Kerimde bu konuda insanın önünü aydınlatacak dualar bulunmaktadır. Allah, kullarına bununla kendisinden istemeyi de öğretmektedir. Al-i İmran 8. ayetinde şöyle buyrulmaktadır:

“Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi hak yoldan saptırma ve katından bize bir rahmet ver. Şüphesiz sen çok bağışlayansın.”

Yine Tahrim Suresi’nin 8. ayetinde; (Allah’tan hidayetin tamamlanmasını istemek için) şöyle buyrulmaktadır:

“Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin.”

Hidayet insanın Allah’tan istemesi gereken en öncelikli hayırdır ve hidayete ulaşan insan artık kurtuluşa ermiştir. Allah (CC), insana şah damarından daha yakındır şüphesiz ve bu yüzden insan için neyin öncelikli olduğunu bilir ve insanı buna göre yönlendirir. Buna en güzel örnek Kur’an’ın özeti olan Fatiha Suresi’dir... Fatiha Suresi’nin 5-7 ayetlerinde şöyle buyrulmaktadır.

“(Allah’ım!) Ancak Sana kulluk ederiz ve ancak Senden yardım bekleriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna; gazaba uğrayanların ve sapanlarınkine değil.”

Allah’tan hidayet isterken “El-Hadi” ismiyle istemek gerekir. Nitekim bu konuda Resullullah (SAV)`ın şöyle bir uygulaması bulunmaktadır:

Ebu Seleme’den rivayetle; “Aişe’ye, ‘Peygamberimiz gece kalktığı zaman namaza ne ile başlardı’ diye sordum. O gece kalktığı zaman ‘Ey Allah`ım! Cebrail`in, Mikail`in, İsrafil`in göğün ve yerin yaratıcısı, gaybı da hazırı da bilen Rabbim! Sen kulların arasındaki ihtilaflara hüküm verirsin. Beni onların ihtilafa düştükleri konularda hakka ulaştır. Şüphesiz Sen dilediğini doğru yola (hidayete) erdirirsin’ sözleriyle dua ederdi’ dedi.”

“...Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter...” (Furkan / 31)

Allah`ın bizi hidayete ulaşanlardan olmayı nasip etmesi duasıyla...

Fahriye Genç / Nisanur Dergisi - Ekim 2014 (35. Sayı)
 


 
22-10-2014 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.