Huzur-u Kalb Duaları

Fahriye Genç
Dünya hayatı imtihandır ve her imtihanın bir zorluğu vardır. İmtihanlar farklı farklıdır; kimi malıyla, kimi canıyla, kimi çocuğuyla, kimisi de nefsiyle imtihan edilir. Müminler daha çok imanları ile imtihan olurlar. Yeryüzünde inançlarından dolayı birçok musibet ve sıkıntıya duçar olurlar.
“Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ve kastımız olmayarak yaptıksa bizi hesaba çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme ve bizden günahlarımızı affet. Bize mağfiret et. Sensin bizim Mevla’mız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize.” (Bakara: 286)

Dünya hayatı imtihandır ve her imtihanın bir zorluğu vardır. İmtihanlar farklı farklıdır; kimi malıyla, kimi canıyla, kimi çocuğuyla, kimisi de nefsiyle imtihan edilir. Müminler daha çok imanları ile imtihan olurlar. Yeryüzünde inançlarından dolayı birçok musibet ve sıkıntıya duçar olurlar.

Sıkıntıdan kurtulmak için sebeplere yapışmak gerekir. “Çalışmadan dua eden, silahsız savaşa giden gibidir” hadis-i şerifi de sebeplere yapışmayı emretmektedir. Kur`an-ı Kerim’de “Her zorluğun bir kolaylığı vardır” buyruluyor. Sıkıntıdan kurtulmanın da çaresi vardır. Hiç boş vakit geçirmemeli, kendine faydalı bir meşgale bulmalıdır. “Sabır kurtuluşun anahtarıdır” sözüne uymalı, çalışıp sabrederek bir çıkış yolu aranmalıdır.

Ebu Musa el-Eş’ari’den rivayetle Resulullah (SAV) şöyle demiştir: “Kimin başına sıkıntı ve keder gelirse şu kelimelerle dua etsin:

انا عبدك ابن عبدك ابن امتك في قبضتك ناصيتي بيدك ماضي فيّ حكمك عدل فيّ قضائك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استشعرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران نور صدري و ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي

Manası: Ben Sen’in kulunum, kulunun oğluyum, cariyenin oğluyum. Sen’in avucundayım, idarem Sen’in elindedir. Hükmün bende geçerli, benim için kararın geçerli, benim için kararın adildir. Kendine verdiğin yahut bir kitapta indirdiğin yahut halkından bir kimseye öğrettiğin veyahut gayb ilminde kendi yanında sakladığın her isminle Sen’den isterim ki Kur’an`ı gönlüme nur, kalbime bahar edesin ve onunla sıkıntımı kaldırıp kederimi gideresin.

“Bir sıkıntıya düşünce ‘Bismillâhirrahmanirrahim. Velâ havle velâ kuvvete illa billâhil aliyyil azim’ diyeni Allah-u Teâlâ, sıkıntı ve belalardan muhafaza eder.” (Deylemi, İbni Sünni)

Hasan-ı Basri hazretlerine kıtlıktan, fakirlikten, çocuğunun olmadığından şikâyette bulunuldu. Hepsine de istiğfar etmesini söyledi. Sebebi sorulunca şu mealdeki ayet-i kerimeleri okudu:

“Çok affedici olan Rabbinize istiğfar edin ki gökten bol yağmur indirsin, size mal ve oğullar ile yardım etsin, sizin için bahçeler, ırmaklar versin.” (Nuh: 10-12)

“Ey iman edenler, sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah elbette sabredenlerle beraberdir.” (Bakara: 153)

“Sıkıntıları sadaka ile önleyin.” (Deylemi)

“Güzel koku ve temiz elbise sıkıntıyı azaltır.” (Bostan)

“Abdestten artan suyu içmek sıkıntıyı giderir.” (Deylemi)

“Akik yüzük sıkıntıyı giderir.” (Ukayli)

“Başkasının sıkıntısını giderenin sıkıntısı gider.” (İmam Ahmed)

“Sıkıntıda duam kabul olsun diyen, genişlikte çok dua etsin.” (Tirmizi)

Kalpleri huzura kavuşturan Allah’tır! Selam ve dua ile…

Fahriye Genç / Nisanur Dergisi - Kasım 20113 (24. Sayı)

 


 
19-11-2013 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.