İfsada Karşı Güçlü Kalkan; İffet

Başyazı
Evlilik çağındaki bacılar, İslami ahlak sahibi mü’min birinden kendilerine evlilik teklifi geldiğinde işi yokuşa sürmemeli, fuzuli isteklerde bulunmadan bu talebe rıza göstermelidirler. En büyük sermayenin, İslami çerçevede oluşturulan yuva olduğunun, sadece dünya malının huzur getirmediğinin bilincinde hareket etmelidirler.
Bismillahirrahmanirrahim

“Mümin kadınlara da söyle; gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler, iffetlerini korusunlar. Süslerini, kendiliğinden görünen kısmı müstesna, açmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar…” (Nur:  31)

“Cennete ilk önce girecek üç kişi bana gösterildi; şehîd, iffetli ve kanaatkâr kimse, Allah’a kulluğunu güzelce yapıp efendilerine karşı samimi olan köle.” (Tirmizi)

İffet; kötü ve ahlak dışı olan şeylerden uzak durmak, her türlü günah ve haramdan kaçınmaktır. İnsanı günahtan ve harama düşmekten alıkoyan büyük bir kalkandır.

Erkeklerle kadınların irtibatının şekillenmesinde ana ekseni oluşturan iffet, Mü’minlerin kişiliğini şekillendiren en önemli özelliklerindendir. İffetli bir Müslüman sadece günahtan sakınmakla yetinmez, yaşadığı ortamdaki insanların da iffet libasına bürünmesi için azami gayret sarf eder.

Allah Teâlâ kullarının, temiz ve iffetli yaşamalarını istemektedir. İffet üzerinde hassasiyetle duran Kur’an–ı Kerim, Hz. Meryem ve Hz Yusuf (AS)’u mü’minler için iffet timsali olarak zikretmektedir.

Müslüman kadınların tesettürlerine kâmil şekilde riayet etmeleri ve namahrem erkeklerle ilişkilerde iffetlerini korumaları başta gelen sorumluluklarındandır. Toplumsal bütün ilişkilerde iffet esas alınmalı, hayat iffet dairesinde şekillenmelidir.

İslam; Müslüman kadınların gözlerini haramdan sakındırmasını, mahrem yerlerini örtmesini, namahremden süslerini ve ziynetlerini saklamasını, namahremin bakışlarını celp edecek şekilde yürümekten ve cilveli şekilde konuşmaktan kaçınmasını istemektedir.

Bütün Müslümanlar için gerekli olan iffet, kadın ve kızlar için çok daha gerekli ve zaruridir. Müslüman kadın ve kızların en bariz özelliği olan iffet, hayatlarının bütün alanlarında kendisini göstermelidir. Hayatlarını iffetle şekillendirmeli, İslam’ın helal ve haram sınırlarına riayet etmeli, iffet ve takvaya uymayan tutum ve davranışlardan uzak durmalıdırlar. Namahremle her türlü halvetten kaçınmalı, dostluk ve arkadaşlıktan uzak durmalıdırlar. Toplumsal hayatta olduğu gibi internet ortamında da mahremi olmayan şahıslarla karşılıklı irtibattan, mesaj, fotoğraf ve film alışverişinden şiddetle kaçınmalıdırlar.

Evlilik çağındaki bacılar, İslami ahlak sahibi mü’min birinden kendilerine evlilik teklifi geldiğinde işi yokuşa sürmemeli, fuzuli isteklerde bulunmadan bu talebe rıza göstermelidirler. En büyük sermayenin, İslami çerçevede oluşturulan yuva olduğunun, sadece dünya malının huzur getirmediğinin bilincinde hareket etmelidirler.

Müslüman kadınlar, öncelikle kendi nefislerinden sonra da Allah Teâlâ’nın emanet olarak verdiği yavrularından sorumludurlar. Çocuklarını iffet bilinciyle yetiştirmelidirler. Çocuklarının konuşma, giyim, birbirleriyle irtibatları, anne babalarının odalarına giriş çıkışları, namahreme karşı tutumlarını vs. İslam çerçevesinde düzenlemelidirler.

Bir toplumun ıslahı da ifsadı da büyük oranda kadın ile gerçekleşmektedir. Kadının İslami kişiliğinin ve iffetinin toplumun şekillenmesinde büyük etkisi bulunmaktadır. Kadının değer ölçüsü ve ahlakı neye göre şekilleniyorsa, yetiştirdiği insanların ahlaki yapısı da ona göre şekillenir. Söz ve fiillerinde iffete riayet eden kadınların doğurduğu ve büyüttüğü nesiller iffetli toplumu vücuda getirirler.

Toplumun ıslahı için çalışan ve tebliğde bulunan bacılar, söz ve fiillerine dikkat etmeli, takvalı duruşlarıyla daveti götürdükleri kadın ve kızlara mesajlarını iletmelidirler. İffet ve takvayla şekillenen davranışları, muhataplarının üzerinde müsbet tesir gösterecektir.

Fitne ve fesadın yaygınlaştığı günümüzde kadın ve kızların bu bozuk ortamın zararlarından korunmaları ve iffet elbisesine bürünmeleri için okuyucularımız davetçi özellikleri ile daha çok özen göstermelidirler. Evlerinden başlayarak iffet, İslami ahlak ve takva nurunun halkalarını bütün topluma yaymaya gayret sarf etmelidirler. İfsat edilen ve İslam’dan uzaklaştırılmaya çalışılan kadın ve kızların İslami yaşantıya döndürülmesi için büyük bir çaba içerisine girmelidirler.

Okuyucularımız;
– Söz ve ifadelerine dikkat etmeli, uygunsuz şakalardan, mahrem olmayanlarla sohbetten uzak durmalı, yalan ve yanlış şeyleri konuşmaktan kaçınmalıdırlar.

– Namahremle ilişkilerde İslam’ın sınırlarına riayet etmeli, açık ya da gizli her türlü haram davranıştan uzak durmalıdırlar.

– Ziynetlerini göstermemeli, dikkatleri celp etmeyecek şekilde yürümeli, namahremin bulunduğu ortamlarda koku sürmemeli, uygun olmayan müzikleri dinlememeli ve filmleri izlememelidirler.

– Toplumun dikkatini celbedecek uygunsuz söz, tavır ve davranıştan şiddetle kaçınmalıdırlar.

– Günah ortamlarından uzak durmakla birlikte, bulundukları ortamlarda güçleri nispetinde iffete aykırı hareketlere müsaade etmemelidirler.

– Sosyal medya gibi alanlarda kendilerine ait resim, film ve özel bilgileri paylaşmamalı, yabancılarla mesajlaşmaktan kaçınmalıdırlar.

– Tesettür, iffetin en önemli sembollerinden olduğundan her ortamda tesettüre riayet etmelidirler.

Rabbim bizi, iffetiyle örnek olan ve toplumu hayra yönlendiren salih kullarından eylesin.

Allah’a emanet olun.

Başyazı / Nisanur Dergisi – Mayıs 2017 (66. Sayı)
 
17-05-2017 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.