İslami Hizmeti En Güzel Şekilde Yapmak

Başyazı
Bir araya gelince konuşmalarımız, tartışmalarımız ve önerilerimiz İslam’a ve Müslümanlara hizmette bir olumsuzluğa ya da tıkanıklığa yol açıyorsa; bu işte bir anormallik var demektir. Bu durumda her birimiz zaman geçirmeden kendimizi hesaba çekmeli, konuşup tartıştıklarımızı bir kez daha gözden geçirmeliyiz.
Bismillahirrahmanirrahim.

“İman edip salih amellerde bulunanlar, biz onları altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Bu, Allah’ın gerçek olan va’didir. Allah’tan daha doğru sözlü kim vardır?” (Nisa / 122)

“Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir; iyiyi emreder kötülükten alı korlar; namaz kılarlar, zekât verirler, Allah’a ve Peygamberine itaat ederler. İşte Allah bunlara rahmet edecektir. Allah şüphesiz güçlüdür, hakimdir.” (Tevbe / 71)

İnsanların haktan uzaklaştığı ve kötülüklerin yaygınlaştığı bir zamanda İslami bilgi ve ahlak ile donanmış, kendisini hizmete adamış, sorumluluğunun bilincinde Müslüman kadınların varlığı, Cenab–ı Allah’ın bu topluma büyük bir lütfudur.

Okuyucularımızla fazla iç içe olduğumuz için bazı eksiklik ve kusurlarına rağmen bacılarımızın İslami şahsiyetleriyle, edepleriyle, hayâlarıyla, tesettürleriyle, ahlaklarıyla ve ibadetleriyle olgun birer şahsiyet ortaya koyduklarını veya bu gayrette olduklarını görüyoruz.

Fedakârlığın her türlüsünü yapma, topluma örnek olma, ev içinde ve dışında sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getirme gayreti içinde olduklarını biliyoruz. Bacılarımız aynı zamanda kendilerine, aile fertlerine, yakın akraba ve dostlarına karşı sorumluluklarını yerine getirme gayret ve çabasındadırlar. Bütün bunları ve daha fazlasını yapmadaki hedefleri, Cenab–ı Allah’ı razı etmek ve O’nun istediği şekilde kulluklarını yerine getirmektir.

İnanıyoruz ki büyük fedakârlıklar gösteren çok sayıdaki bacımız, örnek hanımlar tablosunda yer almayı hak etmiş olup yaptıkları anlatıldığında ya da yazıldığında kimilerinin hidayetine ermesine, kimi bayanların imanlarının artmasına ve Allah’ın dini ve davası için daha çok gayrete gelmelerine vesile olacaktır.

Bu safhada bayan kardeşlerimizden; yani annelerimiz, ablalarımız ve bacılarımızdan başka isteklerde de bulunacağız. Şartlarının el verdiği kadarı ile özellikle bayanlara yönelik hizmette daha çok çabalamalarını ve daha güzel hizmetler ortaya koymalarını istiyoruz. Bunu yapınca programlı olacak ve aile fertlerine karşı sorumluluklarımızı da ihmal etmeyeceğiz. Okuyacağız, ders vereceğiz, ders alacağız, ziyaret edeceğiz, etkinliklere katılacağız ve etkinlikleri organize etmek için çalışacağız.

Bunların yanı sıra özellikle vurgulamaya çalıştığımız ve mutlaka yerine getirilmesini istediğimiz husus, kardeşlerimizin ekip halinde çalışmaları ve aynı ekip içinde olanların işlerini yaparken birbirleriyle uyumlu olmalarıdır. Eksikliklerimizle ve kusurlarımızla beraber birbirimizi kabullenmek zorundayız. Aynı evde, aynı sokakta, aynı mahallede, aynı şehirde ve aynı bölgede bizi bir araya getiren Cenab-ı Allah, İslam için çalışmamıza imkân tanımışsa, bize düşen bundan azami derecede istifade edip birbirimize dayanarak ve birbirimizle bütünleşerek en güzel ve verimli bir çalışma ortaya koymaktır. Allah (CC), dini için omuz omuza verip gayret gösterenlerin çalışmalarını bereketlendirecektir.

Aynı ekipte çalışanlar birbirleriyle uyumlu olmazlarsa bu işi istenen seviyede sürdüremezler. Kerhen beraber çalışmak zorunda kalsalar bile birbirlerinden istifade edemezler, çalışmalarında istenilen neticeyi alamazlar. Her zaman ve ortamda, istediğimiz kardeşlerimizle beraber olmayabiliriz. Kimi zorunluluklardan dolayı bazı yönleriyle uyumlu olmadığımız kardeşlerimizle yan yana gelip bazı işleri birlikte yapmak zorunda kalabiliriz. Ancak beraber oturuyorsak ve yan yana gelmişsek; birbirimizden azami derecede istifade etmemiz ve birbirimize katkı sunmamız gerekir. Bu niyet ile birbirimize yaklaşmalıyız. Yeter ki konuşulanlar, önerilenler, istenilenler ve yapılanlar haram ve günah içermesin. Niyet halis olunca bazı yanlışlıklar olsa bile Cenab–ı Allah bu işleri hayra tebdil edebilir veya en az zararla bizi o işin içinden sıyırabilir.

Bacılarımızın bu yönleriyle güzel bir çalışma ortaya koymaları ve örnek olmalarını istiyoruz. İslami hassasiyetleri olmayan veya bu hassasiyetleri taşısalar bile sorumlulukları bulunmayan kadınlardan bir kısmı birbirini çekememekte, gıybet yapmakta, boş ve anlamsız konuşma ve çekişmelerle zaman öldürmekte ve haset hastalığına duçar olmaktadırlar. Bütün bunları görerek daha bir dikkatli olmalı, ahlak ve amelimizle sair insanlardan farklı olduğumuzu ortaya koymalıyız. İslami hizmet içerisinde birbirimizin eksikliklerine göz yumup birlikte çalışma gayret ve çabasını gösterdiğimizde başarılı çalışmalar ortaya koyduğumuzu ve güzel neticeler elde ettiğimizi göreceğiz.

Bizler insan olduğumuzdan hata ve yanlış yapabiliriz. Hatta kimi zaman bizi verimsizleştirmek isteyen nefis, şeytan ve dostları bizi, haram ve günaha sürüklemek ve hayırlı çalışmalardan alıkoymak için oyun ve tuzaklarla önümüzü kesmeye çalışabilirler. Bütün bunları bilerek ve farkında olarak hareket etmeliyiz. Bir araya gelince konuşmalarımız, tartışmalarımız ve önerilerimiz İslam’a ve Müslümanlara hizmette bir olumsuzluğa ya da tıkanıklığa yol açıyorsa; bu işte bir anormallik var demektir. Bu durumda her birimiz zaman geçirmeden kendimizi hesaba çekmeli, konuşup tartıştıklarımızı bir kez daha gözden geçirmeliyiz. Bir iş için bir araya gelen üç, dört ya da beş kişi verimli bir çalışma sergileyemiyorsa, çalışmalardan müspet sonuç alamıyorsa; herkesin kedisini gözden geçirmesi ve kontrole tabi tutması gerekir. Zira bu durumda mutlaka bizden kaynaklanan bir hata var demektir.

Kardeşler olarak birbirimize şefkatle yaklaşmak ve birbirimize katlanmak zorundayız.
Bu şekilde uyumlu bir ekip haline geldiğimiz zaman güzel çalışmalar çıkarabilir, işlerde başarı sağlayabilir ve bereketli neticelere ulaşabiliriz. Bu durumda sıkıntı ve problemler azalmaya başlayacak, kendimize güvenimiz artacak, başkalarının bize güven duyması sağlanacak ve bereketli çalışmalar ortaya konabilecektir.

Bu şekildeki güzel çalışmalar neticesinde bizden sonrakilere güzel bir miras bırakabilir ve çevremizdekilere örnek olup başkalarının bizden ders almasını sağlayabiliriz.

Rabbimiz! Bizi birbirlerine tahammül eden, birbirlerine şefkatle yanaşan ve razı olacağın hayırlı hizmetleri beraber yapabilen ve bundan bereketli neticeler alan kullarından eyle…

Allah’a emanet olun.

Başyazı / Nisanur Dergisi - Nisan 2016 (53. Sayı)
 
22-04-2016 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.