İyilerin Duası

Fahriye Genç
Müminlerin birbirlerinden en çok istediğidir dua, en çok talip olunan nimettir elbette. "Dualarına talibim” veya “dualarını esirgeme benden" sözlerini hep duymuş muhatap olmuşuzdur muhakkak. bir de bu sözler kadar latif ve güzel bir cevap vardır "iyilerin duası” veya “müminlerin duası" diye.
Es-Semi (her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden) Allah`ın adıyla…

Müminlerin birbirlerinden en çok istediğidir dua, en çok talip olunan nimettir elbette. "Dualarına talibim” veya “dualarını esirgeme benden" sözlerini hep duymuş muhatap olmuşuzdur muhakkak. bir de bu sözler kadar latif ve güzel bir cevap vardır "iyilerin duası” veya “müminlerin duası" diye.

Peki, kim bu iyiler, müminler?

Mü`min, yaptığı duanın farkında olan, dua ederken yöneldiği makamın onu geri çevirmeyeceğinin bilincinde olan ve nasıl isteyeceğini bilen kimsedir. Zira Kur`an’ı Kerim, müminleri “Onlar ayakta, oturarak ve yanları üzerine yatarken Allah’ı zikrederler (anarlar). Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler: Rabb’imiz (derler), bunu boş yere yaratmadın, sen yücesin, bizi ateş azabından koru!” (Ali-İmrân / 191) ayeti ile zikreder.

Bu bağlamda mü`min her durum ve şartta Allah`ı anan ve zikredendir. Kalbi pak, dili Allah`ın zikri ile temizlenmiş kimsedir. Elbette böylesinin duasına talip olunur. Bize düşen biz bu ‘iyiler’den miyiz, onlardan olmak için ne yapıyoruz diye kendimizi sorgulamaktır.

Yaratılışımızdan dolayı zayıf ve daima bir desteğe, bir dayanağa ihtiyaç duyan kullar olarak; duada asıl hedefimiz kendi durumumuzu ve acziyetimizi Allah (CC)’a arz etmektir. Bu kul ile Allah (CC) arasında bir ilişkidir. Bu ilişkide bir taraf zayıf ve yardıma muhtaç, istekleri ve eksiklikleri sonsuz olan insan, diğer tarafta gücü, lütuf ve keremi sonsuz olan Allah (CC)’tır.

Allah (CC) kullarına şahdamarlarından daha yakındır. Nitekim ayeti kerimede; “Sana Benden sorarlarsa Ben onlara yakınım.” buyrulmaktadır. Bu yakınlık dua ile açıklanmış ki bu, duanın arada bir aracı olmaksızın Allah (CC)’a yapılması gerektiğine bir işarettir. Kul, normal zamanlarda bir takım araçlara ihtiyaç duysa bile dua anında Allah (CC) ile kul arasında hiçbir aracı yoktur. Tıpkı ibadette olduğu gibi!

"Allah`ı anmak ve devamlı gündemde tutmak şüphesiz en büyük ibadettir..." (Ankebut /45)

İşte bizim bütün meselemiz budur aslında. Allah`ı gündemimizde tutmak ve bunun en kolay ve zahmetsiz hali şüphesiz devamlı dua ve zikir halidir.

Çünkü zikrin dünya hayatında verdiği kalp huzurunun yanında, yüce kelamda geçtiği gibi Allah’ın rızasına mazhar olmak ve ahirette de mükâfatlara layık olmanın yoludur.

Allah`ı gündemimizde tutmak! Evimizde, sokağımızda, işimizde, dilimizde bunun bir çok yolu vardır ve "iyiler" den olmanın yolu da buradan geçiyor elbette.

"Öyleyse siz, bütün zamanlarınızda beni anın, beni gündeminizden çıkarmayın ki ben de sizi her an bağışlamak ve sevap vermekle anayım..." (Bakara /152)

Allah (CC)`ın bizim onu anmamıza ihtiyacı yoktur. Aksine bizim onu anmakla kalbimizi diri, dilimizi temiz tutmaya ihtiyacımız vardır.

Payımıza dualarına talip olunan ‘iyiler’den olmak niyetiyle yola çıkmaktır. Yoluna çıkılmaya en layık olan Allah(CC)’tır.

Selam ve dua ile…

Fahriye Genç | Nisanur Dergisi | Aralık 2017 - 73. Sayı
 


 
27-12-2017 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.