Kolaylaştırın Zorlaştırmayın

Başyazı
Evlilik, insan hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Hayat seyrinde köklü değişikliklerin oluşmasına yol açar, insana yeni sorumluluklar yükler. Evlenen kişi, hayatı paylaşacağı karşı cinsle yeni bir hayata adım atar. Merhameti, muhabbeti, bölüşmeyi, cömertliği ve fedakârlığı öğrenir.
Bismillahirrahmanirrahim.

“Kaynaşmanız için size kendi(cinsi)nizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de O’nun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.” (Rum / 21)

“Nikâh benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimle amel etmezse benden değildir. Evleniniz! Zira ben, diğer ümmetlere karşı siz(in çokluğunuz) ile iftihar edeceğim.” (Kütüb–ü Sitte)

Erkekle kadını farklı özelliklerde yaratan Rabbimiz, evlilik vasıtasıyla bir araya gelmelerine ve birbirlerini tamamlamalarına imkân tanımaktadır. Nesillerin devamına yol açan evlilik, aynı zamanda insan bedeninde sükûna ve ruhunda huzura sebebiyet vermekte, kurulan yeni yuvanın huzur ve sükûn mekânına dönüşmesine katkı sunmaktadır. Sevgi, muhabbet ve fedakârlık ocağı olan aile yuvası, aynı zamanda imanlı nesiller yetiştiren bir okul ve ibadetlerin yapıldığı bir ibadet mekânıdır.

Diğer faydaları bir tarafa bırakılsa bile insanı haramdan uzaklaştıran, ihtiyaçlarını helal yolla karşılamasına yol açan evlilikleri kolaylaştırmak gerekmektedir. İnsana huzur veren bu güzel müessese, aynı zamanda topluma şekil vermenin, fesat ve fücur dalgalarına karşı durup İslam’ı haykıran nesiller yetiştirmenin en önemli ocağıdır. Sadece haramdan korunmak, şeytan ve dostlarının oyunlarını bozmak için bile olsa; Müslümanların, gençlerini evlendirme çabası içerisine girmesi gerekmektedir.

Evlilik, insan hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Hayat seyrinde köklü değişikliklerin oluşmasına yol açar, insana yeni sorumluluklar yükler. Evlenen kişi, hayatı paylaşacağı karşı cinsle yeni bir hayata adım atar. Merhameti, muhabbeti, bölüşmeyi, cömertliği ve fedakârlığı öğrenir.

Maddi imkânlardan yoksun olan ve bir mesleği ya da iyi geliri bulunmayan Müslüman gençlerin bu durumlarını bahane ederek onlara kız vermemek, en başta kızlara zulümdür. Hiçbir anne ve baba malı, mülkü, makam ve mevkii İslam’a tercih etmemeli; ahlakı temiz Müslüman bir genci, maddi imkânlardan yoksun olduğu için kapısından geri döndürmemelidir.

Şeytan ve dostlarının, fesadı yayma ve nikâhı etkisiz hale getirme çabalarına karşı atılacak en güçlü adım, gençlerin bir an önce evlendirilmesidir. Bu, başta anne ve babaların vazifesi olsa da aslında bütün toplumun sorumluluğudur.
 
Bilindiği gibi İslam, başlık parası gibi İslam’ın ruhuna uygun olmayan gelenekleri kabul etmemektedir. Son yıllarda toplum içerisinde başlık parasının önemli ölçüde ortadan kalkması sevindiricidir. Ancak kimi ailelerin yüklü miktarda çeyiz istemeleri evlilikleri zorlaştırmaktadır. Karşı tarafa yüklenilen ağır masraflar, lüzumsuz harcamalara ve büyük israflara yol açarken, gençlerin evlenememelerine, dolayısıyla evlilik yaşının yükselmesine sebebiyet vermektedir.

Gençlere yardımcı olup evlendirmenin ve böylece harama düşmelerini engellemenin, büyük ecir olduğu bilinmelidir. Buna karşılık, maddi durumu ve işi bahane edip evliliği engellemenin de o denli kötü olduğu ve hayırları engelleyici bir davranış olduğu unutulmamalıdır.
 
Genç kardeşlerimiz unutmamalıdırlar ki İslâm, evliliği övmekte, bekârlıkta ısrarı ise yermektedir. Çevreye bakıp evlilik yaşları ilerlemiş insanları göz önüne alarak ya da başka bahaneler ileri sürerek evliliği ertelemekten kaçınmalıdırlar. Eş seçme hususunda vesveseye varacak derecede hassas olanların, yaşları ilerlediği halde halen evlenemedikleri tecrübe ile sabittir.

Mal, mülk, makam, mevki ve çehre güzelliğini temel alan, ancak ahlakı ve dindarlığı önemsemeyen evlilikler isabetli evlilikler değildir. Bu tür evliliklerin birçoğunun mutsuzlukla sonuçlandığı malumdur.

İSABETLİ BİR EVLİLİK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ŞÖYLE SIRALANABİLİR:

– Anne ve babaların; gelin getirme ya da kızlarını evlendirmelerindeki ölçüleri İslam olmalıdır.

– Anne ve babalar; kızlarına talip olan dindar bir gençse, malı, mülkü ve işini bahane ederek bu hayırlı işi engellememelidir.

– Evlilikte maddi imkânların öne çıkarılması ve bunun bir engel haline getirilmesi en başta evlilik yaşındaki gençleri küçük düşürücü bir yaklaşımdır. Maddi imkânlar hiçbir zaman imanla ve İslami ahlakla eş değer tutulamaz ve kıyaslanamaz. Anne ve babaların en önemli şartı iman ve İslami ahlak olmalıdır.

– Kızlarını İslami ahlak üzere yetiştirmeye çalışan anne ve babalar, gerektiğinde kızları için münasip bir eş bulma çabasına girmelidirler. Evlilik çağına gelen kızları için bir evlilik talebi yoksa yakınlarında bulunan İslami şahsiyetlere başvurarak, evlilik çağına gelen kızlarını İslami ahlak sahibi bir gençle evlendirmek istediklerini bildirerek, kendilerine yakışan hayırlı adımı atmalıdırlar.

– Çeyiz istemede ve toplumda alışıla gelmiş isteklerde aşırıya gidilmemelidir.
 
– Özellikle anneler, kızlarının donanımlı bir eve sahip olmasını arzularlar. Ancak karşı taraftan çok miktarda eşya istemekle, yeni kurulan yuvayı borçlarla sıkıntıya soktuklarını unutmamalıdırlar.
 
– Evlilikte mehir kadınların hakkıdır. Mehirde belirgin bir sınır olmamakla birlikte, karşı tarafı zora sokacak adımlar atılarak evlilik zora sokulmamalıdır.

– Genç kızlarımız unutmamalıdırlar ki; önemli olan, sade bir evlilik ve her iki tarafın mesut olacağı huzurlu bir yuva kurmaktır. Gereksiz eşyalar böyle bir evliliğe katkı sağlamayacağı gibi, sıkıntıya neden olacağından zaruri ihtiyaçlarla yetinmeye çalışmalıdırlar.

– Genç kızlarımız, evlenecekleri insanın imanını ve ahlakını dikkate almalıdırlar. Mal ve mülkün tek başına aileye huzur getiremeyeceğini, huzurun imanda ve İslami ahlakta olduğunu unutmamalıdırlar.

– Evlilik yaşındaki genç kardeşlerimiz, iş sahibi olmadıkları ya da maddi imkânlarının yetersizliğinden dolayı evlilikten geri durmamalıdırlar. Allah Teâlâ Rezzak olduğundan, rızıklarını verecek ve sıkıntılarını sona erdirecektir.

Rabbim tüm kardeşlerimize, dünya ve ahiret saadetlerine vesile olacak beraberlikler nasip etsin. Allah (CC)’a emanet olun.

Başyazı / Nisanur Dergisi - Aralık 2016 (61. Sayı)
 
17-12-2016 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.