Muharrem Ayı ve Aşure Günü

Fahriye Genç
Muharrem ‘hürmete layık’ anlamına gelmektedir. Ayette de belirtildiği gibi Muharrem ayı haram aylardandır. Ve İslam takviminin ilk başlangıç ayıdır.
“Allah-u Teâlâ katında gökleri ve yeri yarattığı günden bu yana ayların sayısı on ikidir. Bu on iki aydan dördü (Receb-i Şerif,  Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları) haram aylardır.” (Tevbe / 36)
 
Muharrem  ‘hürmete layık’ anlamına gelmektedir.  Ayette de belirtildiği gibi Muharrem ayı haram aylardandır. Ve İslam takviminin ilk başlangıç ayıdır. Hz. Ömer (RA) zamanında Hicri Takvim olarak kabul edilmiştir. Bu ayda olan olaylar sebebiyle de bu ayın fazileti çoktur. Güzel değerlendirildiği takdirde birçok sevabı içerir. Ebu Hureyre (RA)`den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah (SAV) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır; “Ramazan ayının orucundan sonra en faziletli oruç Allah-u Teâlâ’nın ayı olan Muharrem ayındaki oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz ise gece yarısı kılınan teheccüd namazıdır." (Müslim)

Dikkat edilirse Muharrem ayı için “Allah’ın ayı” denilmiştir. Bu da bu ayın faziletini gösterir.  Onun içindir ki bu ayda nafile ibadetlerin ve özellikle oruç ibadetinin yapılması gerekir.

Nitekim bu ayda oruç tutmanın önemini hadislere bakarak daha iyi anlayabiliriz. Birisi Resulullah (AS)’a gelerek “Ey Allah’ın Resulü! Ramazan-ı Şerif ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz?“ diye sorar. Bunun üzerine Peygamberimiz; “Ramazan-ı Şerif dışında da oruç tutmak istersen Muharrem ayında tut. Çünkü o (Muharrem ayı), Allah-u Teâlâ’nın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, Allah-u Teâlâ o günde bir kavmin günahlarını affetti, bir başka kavmin günahını da affedecektir” diye buyurdular. (Tirmizi)

Peygamber Efendimiz buyurmuştur;  "Her kim Muharrem ayında bir gün oruç tutarsa,  o kimsenin tuttuğu her bir güne karşılık olarak kendisine otuz günlük oruç sevabı verilir."

Muharrem ayının onuncu günü ise “Aşure Günü”dür. Bu günde birçok önemli olaylar meydana gelmiştir.

1-  Allah,  Hz. Musa (AS)`ya mucize ihsan etmiş,  denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.

2- Hz. Nuh (AS) gemisini Cûdi Dağı’nın üzerine demirlemiştir.

3-  Hz. Yunus (AS) balığın karnından kurtulmuştur.

4-  Hz. Âdem (AS)`in tevbesi kabul edilmiştir.

5- Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan çıkarılmıştır.

6- Hz. İsa (AS) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semaya yükseltilmiştir.

7- Hz. Davud (AS)`un tevbesi kabul edilmiştir.

8- Hz. İbrahim (AS)`in oğlu Hz. İsmail doğmuştur.

9- Hz. Yakub (AS)’un, Hz. Yusuf  (AS)`un hasretinden dolayı kapanan gözleri görmeye başlamıştır.

10-  Hz. Eyyûb  (AS) hastalığından şifaya kavuşmuştur.

Resulullah Aşure Günü’nde oruç tutmuş ve bize de şu tavsiyede bulunmuştur;

“Aşure gününde tutulan oruç bir önceki senenin geçmiş günahlarına kefarettir. Aşure orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını Allah’ın rahmetinden umarım. Aşure gününde oruç tutun.  Yahudilere muhalefet edin.  Bir gün önce veya bir gün sonra oruç tutun.”
 
Muharrem ayı ve Aşure Günü,  Hıristiyan ve Yahudiler tarafından da mukaddes sayılırdı.  Nitekim Efendimiz Medine’ye hicret ettik-ten sonra orada yaşayan Yahudilerin oruçlu olduklarını öğrendi.

"Bu ne orucudur?" diye sordu.

Yahudiler, "Bugün Allah’ın Musa’yı düşmanlarından kurtardığı, Firavun’u boğdurduğu gündür.  Musa şükür olarak bugün oruç tutmuştur." dediler. Bunun üzerine Allah Resulü;  "Biz,  Musa`nın sünnetini ihyaya sizden daha çok yakın ve hak sahibiyiz"  buyurdu ve o gün oruç tuttu, tutulmasını da emretti.

Aşure Günü orucunu tutanlar Muharrem ayının 9. 10. 11. günü oruç tutmalıdırlar. Üç gün tutma imkânı bulamayanlar Aşure gününün (10.gün) ya sonrasında ya da bir önceki günde oruç tutulmalıdır ki Yahudilere muhalefet edilsin.

Bir hadiste de Peygamberimiz; ”Kim Aşure Günü’nde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa;  Allah da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.”  buyurarak o gün daha çok ikramda bulunmamızı istemiştir.

Ayrıca bu ayda ve bu 10.  günde yürek yakan ve Hz. Hüseyin’in vahşice şehit edilmesi olayı da vardır. Bu ayı hakkıyla ihya edenlerden olmak duasıyla…

Fahriye Genç / Nisanur Dergisi – Ekim 2015 (47. Sayı)
 
26-10-2015 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.