Müslüman Kadınlar Daha Fazla Okumalı

Başyazı
İlim elde etmek ve öğrenmek için sıkıntılar olmakla birlikte çok fazla imkânımız da vardır. Eskiden bacıların ilmi alanda derinleşme imkânları çok azdı. Bugün bacılara yönelik açılan medreseler, İslami ilimleri öğrenme ve derinleşme yolunu açmıştır. Aynı zamanda buralar İslami kişilik kazanma ve İslami bilinç elde etme mekânlarıdır. Kardeşlerimizin bu güzel mekânlardan azami derecede istifade etmeleri ve İslami alanda kendilerini yetiştirmeleri gerekir.
Bismillahirrahmanirrahim.

“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer / 9)

“İlim tahsil etmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır.” (İbn-i Mace)

İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem Aleyhisselamı yaratan Allah Teâlâ, ilk iş olarak ona bütün isimleri öğretti. Yine Peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselama ilk hitabını “Oku” emriyle yaptı. Böylece kıyamete kadar ilmi ve öğrenmeyi bütün kullara sorumluluk olarak yükledi. Kadın olsun erkek olsun, bütün Müslümanlar bu önemli görevle yükümlü kılındılar.
Allah Teâlâ’nın peygamberleri toplumlarını hidayete davet ederken aynı zamanda onları ilme yönlendirdiler. Zira cehaletin ortadan kalkması, küfür ve şirkin deşifre olmasının ve etkisiz hale getirilmesinin yolu ilimden geçer.

Resul–i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam, ashabının öğrenmesi için yoğun çaba harcadı. O günkü şartlarda ilim elde etmek zor olduğu halde değişik programlarla ilim nurunun yolunu açtı. Hicret ettikten hemen sonra ilk iş olarak mescidin bir köşesini Müslümanların ilimle meşgul olmaları ve okumaları için tahsis etti.

Müslümanlar, Allah Teâlâ’nın “Oku” emrine uygun hareket edip ilme önem vererek ve ona büyük bir şevkle sarılarak yaşadılar, bu alanda büyük gelişmeler gösterdiler. İslam medeniyetini İslami ilimler üzerine bina ettiler.

İlim, insanları aydınlatarak, hakkı öğrenmelerini sağladığı gibi İslami ahlakı kazandırır ve İslami kişilik elde etmelerine imkân verir. İlim, Müslümanı güzelleştirir. İslami bilinç ve kişilik kazandırır. Müslümanların fazileti; mal, para, makam, mevki ve güzellikte değil, ilimdedir. İlim sahipleri ilimleriyle amel ettiklerinde dünyada saygın kişilikler olacakları gibi ahirette büyük makamlara ulaşırlar.

İslam ümmetinin ayağa kalkması, sıkıntılarını atlatması, fısk ve fücura gömülen insanlığın kurtulmasına yardımcı olması için, okumaya ve öğrenmeye ihtiyacı vardır. İlim olmadan, İslam bilinmeden, İslami birikim elde edilmeden Müslümanların hakkıyla İslam ve Müslümanlara hizmet etmesi, insanlığı İslam’ın nuruyla aydınlatması mümkün olmayacaktır.

Okumak insanı geliştirir. İslami birikimini arttırır. İslam’ı daha iyi tanımasını sağlar. Bilinçli bir şekilde Allah Teâlâ’ya kulluk yapma imkânı verir. Okuyan, öğrenen ve tefekkür eden bacılarımız her alanda olduğu gibi, İslam’ı yaşama ve başkalarına anlatmada da başarılıdırlar.

İlim elde etmek ve öğrenmek için sıkıntılar olmakla birlikte çok fazla imkânımız da vardır. Eskiden bacıların ilmi alanda derinleşme imkânları çok azdı. Bugün bacılara yönelik açılan medreseler, İslami ilimleri öğrenme ve derinleşme yolunu açmıştır. Aynı zamanda buralar İslami kişilik kazanma ve İslami bilinç elde etme mekânlarıdır. Kardeşlerimizin bu güzel mekânlardan azami derecede istifade etmeleri ve İslami alanda kendilerini yetiştirmeleri gerekir.

Herkesin medreseye gitme imkânı olmayabilir. Ancak medreseye gitsin ya da gitmesin bütün kardeşlerimiz okumak, öğrenmek, tefekkür etmek ve okuduklarıyla amel etmek zorundadır. İslam’ı yaşamanın, yaşatmanın ve öğretmenin yolu okumaktan ve öğrenmekten geçer. Öğrenmenin en kolay yolu da İslami kitaplar okumaktır. Kadın olsun erkek olsun, yaşlı ya da genç olsun her Müslüman okumak zorundadır. Okumayanlar, İslam’ı hakkıyla öğrenemez ve gereği gibi insanlara İslam’ı anlatamazlar.

Okuma ve öğrenme bayan kardeşlerimizin öncelikli vazifelerinin içinde olmalıdır. Fırsatları varsa medreselerden istifade edip İslami ilimlerde derinleşmelidirler. Buna imkân yoksa dernekler ve okuma salonları gibi kuruluşların programlarına katılarak yoğun bir okuma programına iştirak etmeli ve kendilerini geliştirmek için çabalamalıdırlar. Bütün bunlar olsa bile evli ise eşi ve çocuklarıyla, bekâr ise ailesinin bazı fertleri ile günün belirli saatlerini okumaya ayırmalıdırlar.

Müslüman bayanlar, okumak, öğrenmek ve bilenlerin safında olmak için çabalamalıdır. Yaşı ne olursa olsun bütün bacılar okumalıdır. Okuma yazma bilmeyenler, bilen bacıların yardımıyla bu sorunu çözüp okuyanların safına katılmalıdır. Zira okuma her Müslümanın önemli bir vazifesidir. Bacılarımız; annelerinin, kardeşlerinin, akrabalarının ve arkadaşlarının bundan böyle bol bol okumaları ve öğrenmeleri için de yoğun bir çaba içine girmelidirler.

Çocuk sahibi bacılarımızın sorumlulukları daha fazladır. Annelerin en büyük sorumluluklarından biri, çocuklarını Müslümanca yetiştirmeleridir. Bunun yolu okumaktan geçer. Çocuklarımız geleceğimizdir. Okuyarak hem onları yönlendirmeli hem de okumaya alıştırmalıyız. Çocuklarımızı okumaya ve hayırlı başka işlere yönlendirmezsek; boş şeyler ile meşgul olurlar ki -Allah korusun- onların dünya ve ahiret hayatlarının heba olmasına sebep olabiliriz. Yine onları internet dünyasına teslim edersek büyük bir bataklığa sürüklemiş oluruz. Bir daha dönmemek üzere elimizden kaçırabiliriz. Bu durumda son pişmanlıklar fayda vermeyecektir.

Müslüman kız ve kadınların çantalarının başköşesinde okudukları kitapları olmalıdır. Gittikleri ortamlarda boş ve anlamsız konuşmalara müsaade etmemelidirler. Hakkı konuşup hakkı anlatmalı, kitap okuyarak ve okutarak insanları bilmeye ve öğrenmeye yönlendirmelidirler.

Ailenin bütün fertleri zaman zaman kimin neler okuduğunun, okuduklarından neler anladıklarının, okumayanların niçin okumadıklarının muhasebesini yapsınlar.

Toplumumuzun içine düştüğü acıklı durum, bacılarımızın daha fazla gayret göstermelerini ve daha çok çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Ancak okuyanlar, İslam’ı öğrenenler ve günün gelişmelerinden haberdar olanlar faydalı işler yapabilirler.

Okuma işi, Allah Teâlâ ile irtibat vesilesi olmalı, O’nun hoşnutluğunu kazanmak için yapılmalıdır. Böyle olunca yapılan iş ibadet rengini alır ve okunan kitaplar lezzet kaynağına dönüşür. Okunmaya değer olan, hak çizgisini muhafaza eden kitaplar seçilip okunmalıdır. Faydasız ve malayani şeyleri okumak zaman israfı olduğu gibi aynı zamanda zihnin ve ruhun yıpranmasına yol açar.

İnsanlarımız arasında kitap okuma oranı bir hayli düşmüş durumdadır. Bu da bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır. Bunu aşmak için Müslümanlar olarak büyük çaba sarf etmeliyiz. Bizi bağlayan boş meşguliyetleri bir tarafa bırakıp bir adım öne çıkarak okumaya yönelmeli ve kendimizi geliştirmeliyiz. Yoğun bir okuma ve kavrama her açıdan gelişmemize yardımcı olacaktır. İyi bir davetçi, iyi bir Müslüman şahsiyet, iyi bir dava adamı ve örnek bir Müslüman olmanın yolu okumak, tefekkür etmek ve amel etmekten geçer.

Kitap okumak hayata ve olaylara bakışı değiştirir, gelişmemize yardımcı olur. Zihnimizi diri tutar. Hantallık ve tembellikten kurtulmamıza yardımcı olur.

Toplum her geçen gün daha fazla bozulurken, insanlar İslam’dan uzaklaşırken, gençler İslami ruhlarını yitirirken; bütün bunların önünde durmak ve insanlarımızı hakka yönlendirmek için saatlerce okumalı, birikim elde etmeli ve yoğun şekilde çalışmalıyız. Zira büyük gayret ve çaba içerisine girmezsek bu kötü gidişatı durduramayız.

Rabbim bizleri kendi rızası için okuyanlardan ve okuduklarını yaşayanlardan eylesin. (Âmin)

Allah (CC)’a emanet olun.

Başyazı / Nisanur Dergisi - Eylül 2015 (46. Sayı)
 
17-09-2015 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.