Rahmetine Sığınırız

Fahriye Genç
İnsan, hem biyolojik hem de psikolojik olarak dönem dönem çok zayıf ve korunaksız olabiliyor. Bu, bazen kendi nefsinden bazen de dış sebeplerden kaynaklanabiliyor. İnsan ne kadar zayıf, güçsüz ve çaresiz olsa da Üstad Bediüzzaman’ın dediği gibi “İman eden kâinata meydan okur”.
El-Hafız (yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi koruyan) Allah`ın adıyla…

“Allah, iman edenlerin velisi (dostu ve destekçisi)dir; onları karanlıklardan nura çıkarır; inkâr edenlerin velileri ise tağuttur. Onları nurdan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar, ateşin halkıdırlar, onda süresiz kalacaklardır.”
(Bakara / 257)

İnsan, hem biyolojik hem de psikolojik olarak dönem dönem çok zayıf ve korunaksız olabiliyor. Bu, bazen kendi nefsinden bazen de dış sebeplerden kaynaklanabiliyor. İnsan ne kadar zayıf, güçsüz ve çaresiz olsa da Üstad Bediüzzaman’ın dediği gibi “İman eden kâinata meydan okur”.

Evet, insan her ne kadar nefsinin kölesi olup aşağıların aşağısına inebilse de, Allah (CC)`ın halifesi olacak kadar şeref ve izzete de kavuşabilir.

Bu yazımızda insanın beklenmedik sıkıntı ve belalar karşısında yapması gereken dualara, Peygamber Efendimiz (SAV)’in dilinden yer vereceğiz.

İbni Abbas (RA)’tan rivayetle Resulullah (AS), sıkıntı ve şiddet anlarında şöyle derdi:

“Lailahe illallahul azimul halim. Lailahe illallahu rabbül arşil azim. Lailahe illallahu rabbus semavati verabbul ardi rabbul arşil kerim.” (Buhari-Daavat)

“Allah`tan başka ilah yoktur, uludur, yumuşaktır. Allah`tan başka ilah yoktur, ulu arşın rabbidir. Allah`tan başka ilah yoktur, göklerin rabbidir, yerin rabbidir ve kıymetli arşın rabbidir.”

Hz. Enes (RA)’ten rivayetle Peygamber (SAV) başına bir şiddet geldiği zaman şöyle derdi:

“Ya hayyu ya kayyum, bi rahmetike esteğis.” (Tirmizi/Daavat)

“Ey gerçek hayat sahibi ve her şeyi ayakta tutan Allah`ım, rahmetinden medet umarım.”

Hz. Ebu Bekir (RA)`den rivayetle Resulullah (AS) buyurdu:

“Sıkıntıya düşenlerin duası şudur; Allahumme rahmeteke ercu fela tekilni ila nefsi tarfete ayn ve aslih li şe`ni kullehu, la ilahe illa ente.” (Ebu Davut/Edeb)

“Allah`ım rahmetini umarım. Beni göz açıp yumacak kadar da olsa nefsime bırakma. Bütün işlerimi düzelt. Senden başka ilah yoktur.”

Ebu Musa El-Eşa`ri (RA)`den rivayetle Resulullah (AS) buyurdu:

“Kimin başına sıkıntı ve keder gelirse şu kelimelerle dua etsin:

Ene abduke ibnu abdike ibnu emetike fi kabdatike ,nasiyeti bi yedike, madın fiyye hukmuke adlun fiyye kadauke, es`eluke bikkullismin huve leke semmeyte bihi nefseke ev enzeltehu fikitabike ev allemtehu ahaden min halkike ev isteserte bihi fiilmil gaybi indeke en tec`alel Kur`ane nura sadri verebia kalbi vecelae huzni ve zehebe.” (İbn-i Sunni)

“Ben Senin kulun, kulunun oğluyum. Cariyenin oğluyum. Senin avucundayım, idarem senin elindedir. Hükmün bende geçerli, benim için kararın adildir. Kendine verdiğin yahut bir kitapta indirdiğin,yahut halkından bir kimseye öğrettiğin veyahut gayb ilminde kendi yanında sakladığın her isminle Senden isterim ki Kur`anı gönlüme nur, kalbime bahar edesin; onunla sıkıntımı kaldırarak kederimi gideresin.”

Bera bin Azib (RA)diyor ki: Resulullah (AS)’a bir adam geldi ve ürküntüden şikâyet etti. Resulullah da şunu çokça söylemesini buyurdu:

“Subhanel melikil kuddusi rabbil melaiketi verruhi, celleltes semavati velarda bilizzeti velceberuti.”
(İbn-i Sunni)

“Meleklerin ve Cebrail’in rabbi olan büyük padişah ve mukaddes rabbimi tenzih ederim. Gökleri ve yeri, izzet ve ceberrutla kuşattın.”

Allah-u Teâlâ Kur`an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:

“Sabredenleri müjdele. Bunların başına bir musibet geldiği zaman; Biz Allah`a aidiz ve O`na döneceğiz, derler. Onlara Rablerinden bağışlamalar ve rahmet vardır. Doğru yolu bulanlar da onlardır.” (Bakara 155-156)

Ey Rabbimiz! Korkudan, sıkıntıdan ve her türlü ani beladan rahmetine sığınırız...

Fahriye Genç / Nisanur Dergisi - Aralık 2016 (61. Sayı)
 
31-12-2016 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.