Resulullah (SAV)`ın Dilinden Dualar

Fahriye Genç
Bu yazımızda Resulullah (SAV)`ın dilinden, belli bir vakte ve belli bir duruma özgü olmadan her vakitte okunması müstehap olan önemli duaları ele alacağız.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla...

Bu yazımızda Resulullah (SAV)`ın dilinden, belli bir vakte ve belli bir duruma özgü olmadan her vakitte okunması müstehap olan önemli duaları ele alacağız.

Hz. Aişe (R. Anha) diyor ki; Resulullah kapsamlı duaları sever, gerisini bırakırdı. (Ebu Davut)

Enes (RA) buyuruyor ki; Peygamber (sav)’in en çok yaptığı dua şudur;

Allahümme atina fiddünya haseneten vefil ahireti haseneten ve kına azabennar

“Allah’ım bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver.” (Buhari)

Abdullah bin Amr bin As (RA) diyor ki; Resulullah şöyle dua ederdi;

Allahümme ya musarrifel kulub sarrif kulubena ala taatike.

“Ey kalpleri çeviren Allah`ım, kalplerimizi ibadetine çevir.” (Müslim)

Ebu Musa el Eş’ari (RA) rivayet ediyor ki; Peygamber (SAV) şu duayı ederdi;

Allahümmağfirli hatieti ve cehli ve israfi fi emri, vema ente a`lemü bihi minni; Allahümmağfirli ma kaddemtü vema ahhartü vema esrertü vema a`lentü vema ente a`lemü bihi minni, entel mukadimü ve entel müahhirü veente ala külli şey`in kadir.

Allah`ım! Hatamı, cahilliğimi, aşırı işlerimi ve benden daha iyi bildiğin şeylerimi bağışla. Allah`ım, ciddiliğimi, şakamı, hatamı ve kasten yaptıklarımı bağışla. Bunların hepsi bende var. Allah`ım önceden yaptıklarımı, geriye bıraktıklarımı, gizlediklerimi, açıkladıklarım ve benden daha iyi bildiğim şeylerimi bağışla. Sen öncesin, sen sonrasın ve sen her şeye kadirsin.” (Buhari)

İbni Abbas (RA) diyor ki; Resulullah şöyle derdi;

Allahümme leke eslemtü, vebike amentü ve aleyke tevekeltü ve ileyke enebtü ve bike hasamtü; Allahümme inni euzu biizzetike lailahe illa ente entüdılleni, entel hayyüllezi la yemutu velcinnü velinsu yemutun.

Allah`ım! Sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana döndüm ve senin uğrunda mücadele ettim. Allah`ım! Gücüne sığınırım; senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan ayırma. Sen ölmeyen; hayat sahibisin. İnsanlarla cinler ise ölürler. (Buhari)

Ebu Hureyre (RA) buyuruyor ki; Resulullah (SAV) şöyle derdi;

Allahummeeslıhlı diniyellezi huve ismetü emri ve aslih dünyayelleti fiha maaşi ve aslihli ahretilleti fiha maadi, vecalil hayate ziyadeten li fi külli hayr, vec`alil mevte rahaten li min külli şer.

Allah`ım! İşimin dayanağı olan dinimi ıslah et. Geçimimi sağladığım dünyamı ıslah et. Dönüş yerim olan ahiretimi ıslah et. Hayatı benim için her hayırda artış eyle; ölümü benim için bütün kötülüklerden kurtuluş eyle.” (Müslim)

Selam ve dua ile...

Fahriye Genç / Nisanur Dergisi - Ocak 2014 (26. Sayı)


 
24-01-2014 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.