Şehrullahi`l Muharrem

Fahriye Genç
“Allah’ın ayı” olarak isimlendirilen Muharrem, ilahi lütuf ve bereketin arttığı hayırlı aylardandır. Ayrıca hicri yılbaşının başladığı ay olma hasebiyle de önemli bir yere sahiptir. Hicretin resmen takvim başlangıcı sayılması Hz. Ömer (RA) zamanında gerçekleşmiştir.
El - Vehhab (çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan) Allah`ın adıyla...

“Allah’ın ayı” olarak isimlendirilen Muharrem, ilahi lütuf ve bereketin arttığı hayırlı aylardandır. Ayrıca hicri yılbaşının başladığı ay olma hasebiyle de önemli bir yere sahiptir. Hicretin resmen takvim başlangıcı sayılması Hz. Ömer (RA) zamanında gerçekleşmiştir.

Allah’ın ayı, günü ve yılı olmaz, ancak Allah’ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı olduğu için Peygamberimiz (SAV) tarafından bu şekilde ifade edilmiştir.

Bu yıl, hicri takvimin ilk günü 2 Ekim 2016 Pazar gününe denk gelmektedir. Yani hicri 1 Muharrem 1438 tarihidir. Muharrem ayının 10. günü yani 11 Ekim 2016 Salı günü ise ‘Âşura Günü’dür.

Âşura Günü’nün Allah (CC) katında ayrı bir yeri vardır. Bu günlerde oruç tutmak çok faziletlidir.

Bu günün Allah katında çok seçkin bir yerinin olduğunu Fecr Sûresi’nin ikinci ayeti olan “On geceye yemin olsun” ifadelerinin tefsirinden öğrenmekteyiz.

Bazı tefsirlerimizde bu on gecenin Muharrem’in ilk on gecesi olduğu beyan edilmektedir. Cenâb-ı Hak bu gecelere yemin ederek, onların kudsiyet ve bereketini bildirmektedir.

Bugüne “Âşura” denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir. Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir:

1. Allah, Hz. Musa (AS)’ya o gün bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.
2. Hz. Nuh (AS) gemisini Cûdi Dağı’nın üzerine o gün demirlemiştir.
3. Hz. Yunus (AS) balığın karnından o gün kurtulmuştur.
4. Hz. Âdem (AS)’in tevbesi bugün kabul edilmiştir.
5. Hz. Yusuf (AS), kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan bu günde çıkarılmıştır.
6. Hz. İsa (AS) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semaya yükseltilmiştir.
7. Hz. Davud (AS)’un tevbesi o gün kabul edilmiştir.
8. Hz. İsmail (AS) o gün doğmuştur.
9. Hz. Eyyûb (AS) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.
10. Hz. Yakub (AS)’un, oğlu Hz. Yusuf’un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır. (Müslim)

Âşura gününde ilk akla gelen ibadet ise, oruç tutmaktır.

Muharrem ayı ve Âşura Günü, Ehl-i Kitap olan Hıristiyan ve Yahudiler tarafından da mukaddes sayılırdı. Nitekim Peygamberimiz (AS) Medine`ye hicret buyurduktan sonra orada yaşayan Yahudilerin oruçlu olduklarını öğrendi. “Bu ne orucudur?” diye sordu.

Yahudiler; “Bugün Allah`ın Musa`yı düşmanlarından kurtardığı, Firavun`u boğdurduğu gündür. Hz. Musa, şükür olarak bugün oruç tutmuştur” dediler.

Bunun üzerine Resulullah (AS) da; “Biz, Musa`nın sünnetini ihyaya sizden daha çok yakın ve hak sahibiyiz” buyurdu ve o gün oruç tuttu, tutulmasını da emretti. (İbni Mace, Sıyam)

Hicri yıl başlangıcımız olan Muharrem ayına böyle hayır ile başlamak, bütün senemizi bereketlendirecektir biiznillah.

Fahriye Genç / Nisanur Dergisi - Eylül 2016 (58. Sayı)
 
21-09-2016 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.