Tekbir-i Teşrik

Fahriye Genç
Tekbir-i teşrik bir adanış ve teslimiyetin bize kalan en güzel mirası, İbrahim (AS)`in sözü, İsmail (AS)`in teslimiyeti, Rabbe verilen ahdin en güzel örneği ve Rabbin salih kullarına açık yardımının bir göstergesidir.
Tekbir-i teşrik bir adanış ve teslimiyetin bize kalan en güzel mirası, İbrahim (AS)`in sözü, İsmail (AS)`in teslimiyeti, Rabbe verilen ahdin en güzel örneği ve Rabbin salih kullarına açık yardımının bir göstergesidir.

Nedir teşrik tekbirleri?

Kurban bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramı’nın ilk gününe "yevm-i nahr", diğer üç güne ise "eyyâmü`t-teşrîk (teşrîk günleri)" denir. Bayramdan bir gün önceki güne de "arefe günü" denir.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar yirmi üç farz namazın arkasından birer defa;

"Allah-u ekber Allah-u ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allah-u ekber ve lillahi`l-hamd" diye tekbir getirilir ki buna ‘teşrîk tekbiri’ denir.

Anlamı şöyledir:

"Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah`tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir.”

Teşrik tekbirlerinin başlangıcı Hz. İbrahim (AS)`in oğlu İsmail (AS)`i kurban etme olayına kadar uzanır.

İbrahim (AS), gördüğü sahih rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban hazırlıkları sırasında Cebrail (AS) buna bedel olarak gökten bir koç getirir. Dünya semasına ulaştığında Cebrail (AS), "Allah-u ekber Allah-u ekber" diyerek tekbir getirir. İbrahim (AS) bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiğini görünce, "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu tekbir ve tevhîd kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail (AS) de, "Allah-u ekber velillâhi`l-hamd” der. Böylece kıyamet gününe kadar sürecek büyük bir sünnet başlatılmış olur. (Saffât)

Teşrik tekbirleri ne zaman getirilir?

Hanefi mezhebinde esas olan görüşe göre, erkek ve kadınlara kurban bayramında namazlardan sonra teşrik tekbirlerini bir kere getirmek vaciptir. Eğer bir kereden fazla tekbir getirilirse bu fazilet olur. Tekbir cemaatle de yalnız başına da eda edilebilir. Erkekler tekbiri açıktan getirirler. Kadınlar ise tekbiri gizlice getirir. Vitir namazı ve bayram namazları sonunda tekbir getirilmez.

İmam-ı Âzam`a göre teşrik tekbirlerinin süresi, Arefe günü sabah vaktinden bayramın sonuncu günü ikindi namazına kadar devam eder. Buna göre, yirmi üç vakitte tekbir getirilir. Yalnız olarak, seferi olarak yahut imamla birlikte farz namaz kılan herkes için farzların peşinden tekbir getirmek vaciptir. Çünkü tekbirler, namazlara bağlıdır. İmam tekbiri terk etse bile cemaat tekbiri terk etmeyip getirir. (Durrü`l Muhtar)

Şafii mezhebine göre, teşrik tekbirlerini getirmek sünnettir. Hacılar, bayramın birinci günü öğle namazından itibaren tekbir almaya başlarlar ve bayramın son günü, sabah namazında buna son verirler. En zahir kavle göre, hacıların dışındakiler de hacılar gibi namazlardan sonra tekbir alırlar.

İki bayramda da evlerde, yollarda, çarşılarda, mescidlerde ve sokaklarda yüksek sesle tekbir getirmek sünnettir. (Muğni`l-Muhtac)

Bayramınız şimdiden mübarek olsun! Selam ve dua ile…

Fahriye Genç / Nisanur Dergisi - Ekim 2013 (23. Sayı)
 


 
19-10-2013 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.